บทที่ 959 แผนน้ำแดง, เปิดฉาก!

หลี่เย่าก็ไม่ได้เร่งรัดพวกมันเกินไป “หากพวกเจ้ายังไม่พร้อมจะล้างแค้น ข้าก็ขอแนะนำว่าเราทุกคนอย่าได้เสียเวลาอันมีค่าไปถกเถียงว่าผู้ใดถูกผู้ใดผิดกับเรื่องเมื่อห้าร้อยปีก่อนเลย ในเมื่อต่างคนต่างจุดยืน ไม่มีความหมายใดที่จะถกเถียงเรื่องที่ไม่อาจหาข้อสรุปได้ มิสู้มาสนทนากันในหัวข้อที่สร้างสรรค์กว่าดีหรือไม่” สั่วเชาหลงทำท่า

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ