บทที่ 990 ความสิ้นหวังของหลี่เย่า?

หลี่เย่าหลั่งเหงื่อโซมกาย ไร้วาจาจะกล่าว ตกอยู่ในจังหวะของจินถูอี้อย่างสมบูรณ์ เดิมทีมันยังเข้าใจว่าขอเพียงสามารถเกลี้ยกล่อมจินถูอี้ให้เชื่อเรื่องภัยคุกคามของจักรวรรดิมนุษย์เที่ยงแท้ ทุกอย่างก็จะดีเอง ผู้ใดจะคาดคิดว่าจินถูอี้แม้ยินยอมเชื่อว่าจักรวรรดิมนุษย์เที่ยงแท้มีอยู่จริง แต่คนผู้นี้ยังสามารถคาดการณ์อนาคตที่มืดมน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ