บทที่ 999 ถามตรง ๆ!

หลี่เย่าอดไม่ได้ให้ทอดถอนชมเชยจากใจจริง ดวงตาเต็มไปด้วยประกายนับถือเลื่อมใสที่มีต่อจินถูอี้ “ข้าไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด บิดาเจ้าจึงไม่เคยบอกเรื่องนี้ต่อจักรพรรดิอสูรคนอื่น ๆ บางทีอาจเป็นเพราะการต่อสู้ช่วงชิงระหว่างจักรพรรดิอสูรของสี่อาณาจักรใหญ่นั้นรุนแรงเกินไป เนื่องจากไม่ว่าตัวมันเองหรืออาณาจักรอีกาทองคำ ล้วนไม่อาจกล่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ