บทที่ 831 สิบสองเทพอสูรโบราณ

แดนอสูรโลหิต ภูเขาไป่ฮวง (ร้อยรกร้าง) หมู่บ้านใบไม้แห้ง แม้ด้วยมาตรฐานของแดนอสูรโลหิต พื้นที่ละแวกภูเขาไป่ฮวงก็ยังถือเป็นดินแดนรกร้างที่แร้นแค้นกันดารที่สุดในสามทวีปหลักบนดาวอสูรโลหิต สำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบนภูเขาแห้งแล้งนี้ ยังไม่ทันฟ้าสางพวกมันก็ต้องลุกขึ้นมาหาอาหารประทังชีวิต แสงอาทิตย์ยามเช้าเพิ่งจะสา

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ