บทที่ 918 น้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งคุนหลุน

“ท่านสัญญากับข้าว่าทุกคนที่ยินดีดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งคุนหลุน หลังจากที่ไปถึงดาวหมาป่าครามและดาวคังหวงจะได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน และได้รับสิทธิ์ในการขุดแร่ของตัวเอง ท่านบอกว่าพวกมันเพียงแค่ต้องจ่ายภาษีเป็นผลึกวิเศษห้าสิบชั่งทุกปี!” *( 50 ชั่ง – ประมาณ 25 กิโลกรัม) “แต่เหตุใดผลจากการสืบสวนอย่างลับ ๆ ของข้า กลับกลายเ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ