นโยบายความเป็นส่วนตัว


คำจำกัดความ

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ใช้คำจำกัดความในเนื้อหาดังนี้

  • เว็บไซต์ “ทาสนิยาย” หมายถึงเว็บไซต์ที่มีที่อยู่ดังนี้ https://www.tard-niyai.com/
  • Cookies หมายถึงชิ้นส่วนของข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ “ทาสนิยาย”

ข้อมูลผู้ใช้งาน

เราไม่มีจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่นนอกจากเพื่อการเข้าสู่ระบบการใช้งานเว็บไซต์ “ทาสนิยาย” เท่านั้น

Cookies

เราจะเก็บ Cookies ในขนะที่สมาชิกมีการเข้าสู่ระบบการใช้งานเว็บไซต์ “ทาสนิยาย” เท่านั้น และสมาชิกควรทำการออกจากระบบทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จสิ้น

ความยินยอมของคุณ

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ “ทาสนิยาย” ถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ ผู้ใช้งานควรหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงล่าสุดในวันที่ 21 มกราคม 2561

หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อทีมงานได้ทาง Facebook Messenger

ทีมงานเว็บไซต์ “ทาสนิยาย”