บทที่ 909 เทพกระบี่เหวยเสิ้ง!

มู่เซวียนตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้าย นางยังคงประเมินเปี๋ยหานต่ำเกินไป กองทัพของนางประสบกับความเสียหายร้ายแรง หากแต่นางไม่มีความรู้สึกไม่ยินยอมพร้อมใจ เปี๋ยหานแข็งแกร่งกว่านาง นางยอมรับความพ่ายแพ้จากใจจริง แต่รอจนนางได้รับกระบี่บินส่งข่าวจากเสวียตง ยอดแม่ทัพสตรีนางนี้ถึงกับนิ่งขึงตะลึงลาน เจ้าสำนักพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับเหว

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ