บทที่ 571 หลักศิลาทักษะปิศาจ

“เสียกงจู่?” เถาซิงประหลาดใจเล็กน้อย “เจ้าไฉนถามถึงเสียกงจู่?” “เจ้ารู้จักมักคุ้นกับนางหรือ?” จั่วม่อคึกคักขึ้นอักโข “ไม่ใช่เช่นนั้น” เถาซิงสั่นศีรษะ กล่าวเป็นเชิงเย้ยหยันตัวเอง “ข้าอาจมีฝีมือทางด้านเพาะเลี้ยงตัวอ่อนปิศาจ แต่ในสายตาของต้าเหรินผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเหล่านั้น ข้าก็เป็นเพียงแค่คนเพาะเลี้ยงตัวอ่อนปิศาจให้แ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ