มหาศึกสามภพ เล่ม 7 มรสุมภพปิศาจ

บทที่ 588 ท่าสังหารฟ้าครามไร้ตัวตน


อุปกรณ์สวรรค์สิบอีกา! หลายคนดวงตาเป็นประกาย โอกาสที่จะได้ชมดูสังขารปิศาจในตำนานในระยะใกล้เช่นนี้มีไม่มากนัก สังขารปิศาจแม้มีมากมายสุดคนานับ แต่สังขารปิศาจที่จัดอยู่สามลำดับแรกของแต่ละด่าน ก็ยากยิ่งที่จะได้พบพาน โดยทั่วไปหลายร้อยปียังแทบไม่มีโอกาสได้พบเห็นสักครั้ง ในที่นั่งผู้ชม หลายคนรีบส่งข้อความเร่งด่วน ข่าวสารที่สำ

หมวดหมู่


นักเขียน