มหาศึกสามภพ เล่ม 7 มรสุมภพปิศาจ

บทที่ 679 อากุ่ย!


กาลเวลาดูเหมือนเนิ่นช้าลงอย่างฉับพลัน ในสายตาของจั่วม่อ ริ้วแสงที่แปรสภาพมาจากดอกบัวกลับชาติทลายปรภพนั้นเชื่องช้าเป็นอย่างยิ่ง ตุบ ตุบ ตุบ เสียงหัวใจของมันเต้นดังสะท้อนอยู่ในโสตประสาทของตน ไดยินถนัดชัดเจน จั่วม่อไม่เคยตึงเครียดกังวลมากเท่านี้มาก่อน มันเฝ้ามองอากุ่ยอย่างใกล้ชิด ทันใดนั้น อากุ่ยเปล่งแสงสีม่วงเจิดจ้า พลั

หมวดหมู่


นักเขียน