บทที่ 145 หนานเหมินหยาง! ยอดบุรุษ!

แตกต่างจากโลกภายนอก ฉางเหิงกับพวกสามารถเห็นทุกการเคลื่อนไหวของจงหมิงเอี้ยนภายในค่ายกลได้อย่างชัดเจน แต่จั่วม่อไม่ทราบว่าซ่อนตัวอยู่ที่ใด ไม่มีร่องรอยแม้แต่น้อย กระบวนท่าตัดหนึ่งดอกเหมยของจงหมิงเอี้ยน ทำให้หลายคนดวงตาทอประกายขึ้นมา อันที่จริงจงหมิงเอี้ยนไม่ได้รู้สึกดีแม้แต่น้อย ราวกับว่ามันต่อยหมัดใส่กองฝ้ายนุ่ม พลังขอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ