บทที่ 147 เกิดมาเพื่อต่อสู้

มีซิวเจ่อผู้หนึ่งทดลองใช้กระบี่บินจู่โจมใส่จันทร์เสี้ยวที่แขวนค้างอยู่กลางฟ้า คาดไม่ถึง พฤติกรรมนี้คล้ายไปกระตุ้นโทสะของกลุ่มวงแหวนแสงที่ดูไม่เป็นอันตรายเหล่านั้นเข้า! วงแหวนแสงวงหนึ่งพลันตกลงมาบนร่างมัน สวมครอบจากทางศีรษะ จากนั้นหดตัวรัดแน่น ไม่มีใครคาดคิดว่าวงแหวนที่เพียงแค่แตะเบาๆ ก็ระเบิดกระจายนี้ จะทรงพลังถึงเพีย

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ