บทที่ 809 วิกฤติเยือนกราย

ม่ออวิ๋นไห่ หงเซียวอ่านรายงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สีหน้าท่าทีคล้ายต้องการมองบางสิ่งบางอย่างให้ทะลุปรุโปร่งจากรายงานที่อยู่ในมือ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าส่งเสียงรบกวน หงเซียวถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสองพ่อบ้านใหญ่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเบื้องสูงโดยตรง สำหรับคนอื่นๆ ที่กลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนางมีเ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่ออ่านต่อ